Ana Destekleyici


Destekleyenler

Spor Fizyoterapistleri
DerneğiÇocuk Fizyoterapistleri
DerneğiTürkiye Protez-Ortez Bilim
Derneği

Davet

Untitled Document

Değerli meslektaşlarımız,

XVI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Kongresi’nin kavramsal boyutu; toplumumuzun ihtiyaçlarını göz önüne alarak günceli yakalamak, gelişmeleri tartışabilmek, uygulanabilir kılmak için klinik ve akademik işbirliğini geliştirmektir.

Teknoloji ve sağlık alanında gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde, fizyoterapistlerin odaklanması gereken konuların ağırlıkları da değişime uğramıştır. Özellikle nörobilimsel gelişmeler uygulamalarımızın kanıtlanabilmesi açısından önemli fırsatlar yaratmaktadır. Ancak fizyoterapistlerin de teknolojiye ve innovasyona daha çok ağırlık vermesi gerekmektedir. Günceli takip edebilmenin gereği kanıtları izlemek olduğu kadar, fizyoterapi uygulamalarının etkilerini kanıtlar ile ortaya koyabilmektir.

Sedanter yaşamın giderek hakim olduğu, yaşlanma, travma, süreğen hastalıklar nedeni ile engelli sayısının kaçınılmaz şekilde arttığı günümüzde fizyoterapistlerin sağlığı koruma ve geliştirme  konusunda  sorumluluk almalarını zorunlu kılmaktadır. Dünya Sağlık Birliği, Dünya Sağlık Örgütü ve üyesi olduğumuz Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu’nun da açıkladığı gibi, Obesite, Diyabet, Kroner Kalp Hastalıkları, Kanser gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde, fiziksel aktivite ve egzersizin çok önemli bir yeri olduğu bilimsel yayınlarla kanıtlanmaktadır.

Fizyoterapistler olarak, eğitim ve sağlık hizmetleri konusunda yetkin meslektaşlar yetiştirebilmek için kaliteli eğitim ve yaşam boyu öğrenme prensiplerinden ödün vermemeliyiz. Her ne kadar bir yandan kalite diye çırpınırken, diğer yandan lisans tamamlama, öğretim elemanı olmayan ve alt yapısı bulunmayan bölümlerin sayısının her gün artması ile ilgili kaygılar taşısak da odağımızı değiştirmemeli, dünyaya paralel hareket etmeliyiz. Tüm bunların anahtarı bilgiye ulaşmak, bilgiyi uygulamak ve yaygınlaştırmaktan geçmektedir. Edinilen bilgilerin diğer sağlık profesyonelleri ile ortak platformlarda paylaşılması mesleğimizin gücünü daha da arttıracaktır.

Yakın zamana kadar ulusal bir kongre düzenleyebilirken her geçen gün yeni ve özelleşmiş bilimsel toplantıların yapılabiliyor olması ve hedef kitlelere ulaşabilmesi fizyoterapistlerin bilgiye ve yaşam boyu öğrenme kavramına verdikleri desteğin en önemli kanıtlarıdır.

Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu fizyoterapistlerin ilk gerçekleştirdikleri ulusal nitelikte bilimsel toplantıdır. 2014 yılından itibaren Fizyoterapi’de Gelişmeler Kongresi adını almıştır. 21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Dalaman’da gerçekleşecek olan kongremizde Nörobilimin duayenlerinden Dr Taub’un asistanı Amerika Birleşik Devletleri, Alabama Üniversitesi’nden Profesör David Morris “Constraint- Induced Movement Therapy” konusunda yarım gün süren bir eğitim ile bize katılacaktır. Ayrıca nöromusküler hastalıklarda klinik araştırmalar, güncel genetik tedavi yaklaşımları ve fizyoterapistin rolü konusunda Dr. Fzt. Michelle Eagle kongremize katılacaktır. Fizyoterapi ve inovasyon diğer önemli başlığımızdır.  Amerika Birleşik Devletleri’nden  Fizyoterapist Janene Barber Denge ve Vestibuler Eğitim konusundaki güncel deneyimlerini paylaşmak üzere gerek bilimsel sunum gerekse çalıştayı ile bizlerle birlikte olacak. Bugüne kadar patent almış, mesleki alanımıza yenilik getirmiş, buluş yapmış olan tüm meslektaşlarımızı kongremize davet ediyoruz.

Bu kongrede ayrıca çok merkezli çalışma planlama ve koruyucu fizyoterapi konusunda örnek bir çalışmanın başlatılması planlanmıştır. Çok merkezli çalışmaya katılmak isteyen meslektaşlarımız kongre öncesinde bilimsel sekreterya ile iletişime geçebilirler.  Yapılacak bu çalışmalarla fizyoterapistlerin 1. Basamak sağlık hizmetlerinde varolması için geliştirilecek stratejilerde önemli yer tutacaktır.

Kongre öncesi kurslarımız bilimsel makale yazma, proje yönetimi ve proje fırsatları konularını kapsayacaktır.

Tüm bu bilimsel çabaların yanısıra güzide şehrimiz Muğla’nın Sarıgerme ilçesinde yer alan  Hilton Dalaman’da şahane doğanın bize sunduğu güzellikleri de birlikte yaşamayı ümit ediyor,  ele ele, omuz omuza geleceği bilimle aydınlatmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ayşe Karaduman   Doç. Dr. Bülent Elbasan